#JsmeJCI

Když s týmem diskutujeme o možných řešeních, přicházíme s novými nápady, které pomáhají našim klientům.

Jowin | manažerka prodeje systémů HVAC | Malajsie

Svou práci miluji a jsem velmi hrdá na to, co dělám.

Merry | viceprezidentka pro nákup | Čína

Ve společnosti JCI se nikdy nenudím.

Antanas | softwarový inženýr | Severní Irsko

Naše hodnoty

Ve společnosti Johnson Controls věříme, že jsme užiteční lidem přetvářením prostředí, v němž žijí, vzdělávají se a baví se. Za tímto účelem optimalizujeme výkonnost budov, zlepšujeme bezpečnost a zvyšujeme komfort, a zároveň podporujeme udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Působíme v odvětvích, jako je zdravotnictví, výroba, datová centra a vzdělávání, a pracujeme na výsledcích, na nichž nám záleží nejvíce.

Integrita především

Slibujeme čestný přístup a transparentnost. Dodržujeme nejvyšší standardy integrity a ctíme závazky, které jsme přijali.

Smysluplnost

Věříme, že jsme prospěšní pro společnost a bereme na sebe odpovědnost za to, abychom měnili svět k lepšímu. K tomu nám pomáhají naše řešení, naše angažovanost ve společnosti, způsob, jakým podnikáme, a náš závazek chránit lidi i životní prostředí.

Zaměření na zákazníky

Úspěchy zákazníků jsou i naším úspěchem. Naše dlouhodobé strategické vztahy přinášejí jedinečné poznatky a schopnost dodávat výjimečné zákaznické zkušenosti a řešení.

Zaměření na budoucnost

Naše kultura inovací a neustálého zlepšování nás nutí řešit dnešní výzvy, a zároveň se neustále ptát, co dál.

Jeden tým

Jsme jeden tým, který se věnuje společné práci na vytváření účelných řešení, jež posouvají svět vpřed.

Diverzita, rovnost a inkluze

Na diverzitě záleží

Již dlouho si uvědomujeme důležitost diverzity, rovnosti a inkluze a naše nasazení vychází z těchto našich hodnot. Jednáme poctivě a účelně, zaměřujeme se na budoucnost a přizpůsobujeme se vizím úspěchu našich zákazníků. Na této vysoce výkonné kultuře stojí celá naše základna vysoce motivovaných odborníků dychtících po inovacích. S Johnson Controls měníte svět. Na vašem názoru vždy záleží. Máte tuto kulturu ve svých rukou.

Kancelářská budova společnosti Johnson Controls osvětlená světly v barvě duhy

Ženy v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika)

Zaměřujeme se na stále vyšší zastoupení, rozvoj, začleňování a prosazování žen v oborech vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Jednu z cest při realizaci tohoto našeho závazku představuje náš program „Coolest Women in the World“. Cílem tohoto programu je pomáhat ženám prosadit se v oboru HVAC a přitáhnout jejich pozornost k zajímavým profesním příležitostem v naší společnosti. Účastnice programu získají přístup ke vzdělávacím workshopům, networkingovým akcím a možnostem mentoringu. Přitom nadále vytváříme podmínky pro zaměstnance s různým vzděláním, perspektivami a zkušenostmi.

Jenny Stentz | VP, Innovation, Strategy & Portfolio Management Building Solutions North America

We Welcome Veterans with Open Arms

Our passionate support for veterans, active military personnel, and the families of those who serve or have served, aligns with our rich culture of inclusion. We’re proud to be recognized as a leading veteran-friendly organization and offer year-round opportunities to support, honor, and connect with veterans across Johnson Controls – and beyond.

A smiling male Johnson Controls employee in an office building courtyard

Partnerství na bázi diverzity

Když říkáme, že DE&I je nezbytnou podmínkou podnikání – myslíme to vážně. Naše práce na podpoře organizační kultury, která oceňuje jedinečnost, oslavuje kreativitu a podporuje inovace, se neodehrává jen mezi zdmi naší společnosti. Po celém světě máme strategická partnerství s organizacemi, které se věnují sociálnímu, ekonomickému a profesnímu rozvoji žen a nedostatečně zastoupených menšin. Ať už navazujeme kontakty s talenty na konferenci National Society of Black Engineers (NSBE) v USA, inzerujeme naše pracovní příležitosti na JobsForHer v Indii nebo pořádáme diskuse u kulatého stolu na téma leadershipu s Half the Sky v Singapuru – naším základním posláním je vytvářet cesty k příležitostem pro ženy a menšiny. Investicemi do náboru, zaměstnávání, retence a propagace různorodých talentů se nejen zasazujeme o to, co je správné, ale také pomáháme naší společnosti naplno využít svůj obchodní potenciál.

Pohled přes rameno člověka dívajícího se do notebooku s rozmanitou skupinou účastníků konferenčního videohovoru

Dobrovolnictví a pomoc komunitám

Filantropie ve společnosti Johnson Controls

Tři usmívající se zaměstnanci Johnson Controls držící se kolem ramen

Nadace Johnson Controls Foundation byla založená v roce 1952 s filantropickým zaměřením na podporu komunit, kde naši zaměstnanci žijí a pracují. Jen za posledních deset let vynaložila nadace více než 77 milionů dolarů na podporu různých charitativních organizací.

Tři usmívající se zaměstnanci Johnson Controls držící se kolem ramen

Sponzorství a akce

Rozmanitá skupina formálně oblečených zaměstnanců Johnson Controls pózujících společně na slavnostní charitativní akci

Sponzorujeme společenské akce jako galavečery a slavnostní obědy, vystupujeme ve prospěch neziskových organizací, které jsou důležité pro naše zaměstnance.

Rozmanitá skupina formálně oblečených zaměstnanců Johnson Controls pózujících společně na slavnostní charitativní akci

Studenti na PRVNÍM místě

Zaměstnankyně Johnson Controls pracující s kleštěmi na robotickém výrobním přístroji

Podporujeme školní robotické týmy FIRST vedené dobrovolníky z řad zaměstnanců společnosti Johnson Controls.

Zaměstnankyně Johnson Controls pracující s kleštěmi na robotickém výrobním přístroji

Předávání darů a příspěvků

Člověk v oblečení do deště shýbající se, aby označil sazenici stromu pro její ochranu

Dary a příspěvky od zaměstnanců předáváme organizacím, které budují bezpečné, chytré a udržitelné komunity po celém světě.

Člověk v oblečení do deště shýbající se, aby označil sazenici stromu pro její ochranu

Udělujeme stipendia dětem zaměstnanců

Záběr zblízka na rozmanitou skupinu vysokoškolských studentů v prostředí učebny

Zavázali jsme se podporovat vzdělávání dětí našich zaměstnanců poskytováním stipendií studentům, kteří vykazují akademické úspěchy, manažerské schopnosti a občanskou angažovanost.

Záběr zblízka na rozmanitou skupinu vysokoškolských studentů v prostředí učebny

Partnerství s komunitními školskými zařízeními

Dva usmívající se vysokoškolští studenti s notebookem spolupracující na školním projektu

V roce 2021 jsme zahájili největší dobročinnou investici do komunitních školských zařízení v Severní Americe. Každý rok dostává skupina deseti komunitních školských zařízení značný obnovitelný grant na podporu sociálně znevýhodněných studentů, kteří se zajímají o oblast HVAC, požární ochranu a zabezpečení staveb.

Dva usmívající se vysokoškolští studenti s notebookem spolupracující na školním projektu

Naši zaměstnanci pomáhají prostřednictvím programu WeGive

Rozmanitá skupina zaměstnanců Johnson Controls sázejících květiny a stromy

WeGive je celosvětový dobrovolnický program společnosti Johnson Controls pro provázání firemní dobročinnosti s dobrovolnickými organizacemi, v nichž působí jako dobrovolníci naši zaměstnanci. Jakmile naši zaměstnanci zaznamenají na našem portálu dobu, po níž působili jako dobrovolníci, je příslušným organizacím zaslán firemní příspěvek ve výši 10 dolarů za hodinu.

Rozmanitá skupina zaměstnanců Johnson Controls sázejících květiny a stromy

Business Resource Groups

Společnost Johnson Controls podporuje a sponzoruje napříč všemi pracovišti skupiny Business Resource Groups (BRG). Jako nedílná součást diverzifikovaného a inkluzivního pracoviště se skupiny BRG zaměřují na dva důležité přínosy: rozvoj a dopad.

Naše skupiny BRG řídí naši zaměstnanci, jsou založené na principu dobrovolnosti a jsou otevřené všem zaměstnancům. V současnosti působí devět skupin BRG s více než 70 pobočkami na celém světě.